Kategóriák-vezethetőség 4 Kerék Autósiskola Pécs

Minőség az Ön pénztárcájához mérve! KRESZ + 30 óra gyakorlat már 103.000 Ft-tól. - Jelentkezzen még ma: 4 kerék Autósiskola Pécs, Petőfi S. u. 56. Árainkról részleteket itt talál

Járműkategóriák – összefoglalva:

Az alábbi táblázatok megmutatják, hogy melyik betűvel jelzett jogosítvány (vezetői engedély) kategóriával, milyen fajta járművet lehet még vezetni.

Nemzetközi kategóriák, szinte bárhol lehet vele vezetni:

Kategória

Vezethető jármű

„AM” kategória 14 – évtől Külföld: 16 – év

Segédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok (L1e kategória) vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e kategória), amelyek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h (kivéve azokat, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik), és az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:
kétkerekű típusnál a motor:
– hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a belsőégésű motorok esetében, vagy
– folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motor esetében;
háromkerekű típusnál a motor:
– hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében,
– legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy
– folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében;
Könnyű négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege kevesebb 350 kg-nál (L6e kategória), a 45 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési sebességű elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek
– hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3≥-nél a külső gyújtású motorok esetében;
– legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok esetében, vagy folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál elektromos motorok esetében.

Bármely nemzetközi kategóriára megszerzett vezetői engedély érvényes az AM kategóriájú járművekre.

„A1” kategória 16 – évtől

olyan motorkerékpár, amelyek hengerűrtartalma a 125 cm3-t, teljesítménye a 11 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá olyan motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg

„A2” kategória 18 – évtől

olyan motorkerékpár, amelyek teljesítménye a 35 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,2 kW/kg-ot nem haladja meg, és amelyet nem kétszer akkora teljesítményű járműből alakítottak át

„A” kategória

20 – évtől

Jártassági feltételekTeljesítménykorlátozás nélküli „A” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést annak a személynek lehet érvényesíteni:– aki legalább két éve rendelkezik „A2” alkategóriába tartozó gépjárműre érvényesített bejegyzéssel.A jártassági feltételek teljesítésének kell tekinteni azt az esetet is, ha a járművezető a feltételül szabott jármű kategóriára érvényes vizsgával rendelkezik.A 21. életév betöltéséig az „A” kategóriás vezetői engedéllyel csak olyan motoros tricikli vezethető, melynek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg.
„A” kategória 24 – évtől – olyan motorkerékpár, amely nem tartozik az „A1” és „A2” alkategóriába, az „A” korlátozott kategóriába, továbbá motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot meghaladja
„B1” kategória 16 – évtől négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege nem haladja meg a 400 kg-ot (L7e kategória) (az árufuvarozásra szánt járművek esetében az 550 kg-ot), az elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek legnagyobb hasznos teljesítménye nem haladja meg a 15 kW-ot; ezek a járművek motoros tricikliknek minősülnek, és teljesíteniük kell az L5e kategóriába tartozó motoros triciklikre alkalmazandó műszaki követelményeket, kivéve, ha külön irányelvekben ettől eltérő rendelkezés szerepel
„B” kategória 17 – évtől Külföld: 18 – év a) A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű  Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontatójármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg
„B+E” kategória 18 – évtől „B” kategóriába tartozó vontató jármű és pótkocsi vagy félpótkocsi olyan szerelvénye, amelyben a pótkocsi vagy félpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg
„C1” kategória 18 – évtől nem a „D1” vagy „D” kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 7500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
„C1+E” kategória 21 – évtől „C1” kategóriába tartozó járműből és nehéz pótkocsiból álló olyan járműszerelvény, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 12 000 kg-ot nem haladja meg, továbbá olyan járműszerelvény, amelyben a vontató jármű a „B” kategóriába tartozik, pótkocsijának vagy félpótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot meghaladja, de a szerelvény megengedett legnagyobb össztömege a 12 000 kg-ot nem haladja meg
„C” kategória 21 – évtől nem a „D1” vagy „D” kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény

„C” kategória

18 – évtől

a tűzoltóság által, illetve a közrend fenntartására használt járművek

javítási vagy karbantartási célú közúti vizsgálatoknak alávetett járművek vezetésére.

az életkor betöltéséig a kizárólag csak Magyarország területén jogosít vezetésre.

„C+E” kategória 21 – évtől a „C” kategóriába sorolt gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény
„D1” kategória 21 – évtől a vezetőn kívül legfeljebb tizenhat utas szállítására tervezett és gyártott, 8 m-t meg nem haladó legnagyobb hosszúságú gépjárművek; „D1” kategóriába tartozó gépjármű és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény
„D1+E” kategória 21 – évtől „D1” kategóriába tartozó gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény
„D” kategória 24 – évtől a vezetőn kívül több mint 8 utas szállítására tervezett és gyártott gépjárművek; a D kategóriába tartozó gépjárműből és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény

„D” kategória

21 – évtől

a tűzoltóság által, illetve a közrend fenntartására használt járművek

 javítási vagy karbantartási célú közúti vizsgálatoknak alávetett járművek vezetésére.

az életkor betöltéséig a kizárólag csak Magyarország területén jogosít vezetésre.

„D+E” kategória 24 – évtől „D” kategóriába tartozó gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény

Nemzeti kategóriák:

A kizárólag nemzeti kategóriára érvényes vezetői engedély csak belföldön történő járművezetésre jogosít !

Kategória

Vezethető jármű

K 16 éves – kerti traktor
– állati erővel vont jármű
T 16 éves – mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi
– lassú jármű és pótkocsi
– kerti traktor
– állati erővel vont jármű
M 14 éves – segédmotoros kerékpár (ide értve a „mopedautót is”)– állati erővel vont jármű hajtására– kerti traktor (16. életév betöltése után)
TR 20 éves – trolibusz– mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi
– segédmotoros kerékpár (robogó)
– lassú jármű és bármilyen pótkocsi
– kerti traktor
– állati erővel vont jármű
V 20 éves – villamos – kerti traktor– állati erővel vont jármű

4. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A vezetői engedély egészségügyi érvényességének lejártát követően is vezethető járművek a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően 2013. január 19-től
Bármely nemzetközi kategóriában megszerzett vizsga alapján:
– segédmotoros kerékpár (ideértve a „mopedautót” is)
– lassú jármű és pótkocsija
– kerti traktor
– állati erővel vont jármű
„B”, „C1”, „C”, „D1”, „D” kategóriában megszerzett vizsga alapján:
– mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija
„B+E”, „D1+E”, „D+E” kombinált kategóriában megszerzett vizsga alapján:
– mezőgazdasági vontató és egy pótkocsija
„C+E” vagy „C1+E” kombinált kategóriában megszerzett vizsga alapján:
– mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsija

„TR” kategóriában megszerzett vizsga alapján:
– mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija
– segédmotoros kerékpár („M” és „AM” kategória)
– lassú jármű és pótkocsija
– kerti traktor
– állati erővel vont jármű
„V” kategóriában megszerzett vizsga alapján:
– kerti traktor
– állati erővel vont jármű